ตัวอย่างผู้ใช้สินค้า

     ตัวอย่างบางส่วนของลูกค้าที่ใช้รถจักรยานสามล้อไฟฟ้าไทยของเราจากปีพศ.2551 ถึงปัจจุบัน ยังสามารถใช้งานได้อยู่จริง