อุปกรณ์เสริม

           อุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังได้เช่น ; 

           -ตะกร้าหลังใส่ของพับเปิด-ปิดได้   

           -ชุดไฟหน้า-หลัง

           -ชุดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา

           -ชุดร่ม(เสาเสียบร่ม+ร่ม+ชุดล็อคบน-ล่าง)

           -เบาะนั่งหลัง

           -ที่พักเท้าหลัง(พับได้แบบรถWheelchair)พร้อมSafety belt

           -กระจกมองหลังใหญ่พิเศษ(แบบมอเตอร์ไซค์)

           -ที่สูบลมแบบเท้าเหยียบรุ่นพิเศษ