ความทรงจำ

     ออกงานแสดงสินค้าเพื่อบริการลูกค้าในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลเช่น ;

     -งาน Made in Thailand โดยกรมส่งเสริมการส่งออก

     -งานไทยช่วยไทย โดยกรมการค้าภายใน

     -งานเกษตรแฟร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน

     -งานของขวัญปีใหม่ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก